ΝΟΒΣ – Παγκόσμιος εθελοντικός καθαρισμός ακτών 2021

Καθαρίζουμε τις ακτές μαζί, γιατί η θάλασσα είναι ζωή!Σας καλούμε να συμμετέχετε στην Παγκόσμια Εθελοντική Δράση.…