ΟΛΛ: Απολογισμός χρήσης 2020

Το 2020 ήταν ουσιαστικά η πρώτη χρονιά που η νέα Διοίκηση είχε την ευθύνη του ΟΛΛ…