ΟΛΒ: Σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αλλά και…