Οι συνεργάτες της Navios αγοράζουν το ζεύγος Panamax

Οι συνεργάτες της Navios αγοράζουν το ζεύγος Panamax Έλληνας ιδιοκτήτης και χειριστής πλοίων ξηρού φορτίου χύδην…