Πάνω από 600 παραβάσεις από επιβάτες πλοίων

Πάνω από 600 παραβάσεις από επιβάτες πλοίων Περισσότερες από 600 παραβάσεις έχουν βεβαιωθεί από τα στελέχη…