Παροπλισμένα κι ανεξέλεγκτα πλοία

Παροπλισμένα κι ανεξέλεγκτα πλοία Η παράσυρση παροπλισμένων πλοίων εξαιτίας ισχυρών ανέμων και η ανεξέλεγκτη στη συνέχεια…