Εντοπισμός και διάσωση προσφύγων

Στον εντοπισμό και τη διάσωση εξήντα επτά (67) προσφύγων προέβη μεσημβρινές ώρες χθες, πλήρωμα σκάφους του…