Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πρόσβασης ασφάλειας

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πρόσβασης ασφάλειας για αυτοκίνητα ΙΧ-ΔΧ (Οδηγούς-συνοδηγούς-επιβαίνοντες) και…