Η καταστροφή των Ψαρών

Η καταστροφή των Ψαρών Σάν σήμερα η καταστροφή των Ψαρών από τον Οθωμανικό Στρατό τον Ιούνιο…