Σημαντική η πτώση του επιβατικού κοινού αλλά με ελπίδα ανάκαμψης

Σημαντική η πτώση του επιβατικού κοινού αλλά με ελπίδα ανάκαμψης Φεύγοντας έστω και “εν μέρη” ο…