Ενημέρωση για το Qualship 21

Σύμφωνα με στοιχεία που μόλις δημοσίευσε η Αμερικανική Ακτοφυλακή, το Πιστοποιητικό QUALSHIP 21 φέρουν συνολικά 75…