Σαν σήμερα ο Γεώργιος Σαχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο

Ο Γεώργιος Σαχτούρης με πολλές ναυμαχίες στο ενεργητικό του, όπως αυτές των Σπετσών, των Πατρών, του…