Ένα ακόμη πλοίο για την Salamis lines

Η Salamis Tours (Holdings) Public Ltd ανακοινώνει ότι έχει υπογραφεί συμφωνία (ΜΟΑ) για αγορά οχηματαγωγού πλοίου…