ΣΑΟΣ ΙΙ: Αναχωρεί πληρέστατο τις τελευταίες μέρες

Στην κυριολεξία το ΣΑΟΣ ΙΙ αναχωρεί τις τελευταίες μέρες χωρίς να χωράει επιπλέον καρφίτσα μέσα στον…