Αναβαθμίζονται οι κτιριακές υποδομές των δημοσίων σχολών εμπορικού ναυτικού

Προωθείται άμεσα η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης έργων αναβάθμισης του συνόλου των κτιριακών υποδομών των…