Υποβολή υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία Seatrade 2016

Τα ετήσια Βραβεία Seatrade αποτελούν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό επιβράβευσης εξαιρετικών επιδόσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας όσον…