Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός, του πλοίου «ΘΕΟΦΙΛΟΣ»

Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός, του επικίνδυνου και επιβλαβούς Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» Την 10/12/2020, ημέρα Πέμπτη και…