Τσιμεντόπλοια με οπλισμό σιδήρου

Το 1848, ο Joseph-Louis Lambot, ο εφευρέτης του οπλισμένου σκυροδέματος, δοκίμασε να φτιάξει το πρώτο τσιμεντένιο…