Όχι στα μεγάλα πλοία δηλώνουν οι Βενετσιάνοι

Έντονη ήταν οι διαμαρτυρία των Βενετσιάνων σχετικά με τον τουρισμό, το κυρίως θέμα τους ήταν η…