Μετακίνηση εκτός νομού με πλοία

Τι γίνεται με την μετακίνηση εκτός νομού με πλοία; ένα ερώτημα που «βασανίζει» πολλούς συμπατριώτες μας.…

Βεβαίωση αποβίβασης από πλοίαρχο (τροποποίηση από 03/01/21)

Σύμφωνα με Ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ.…

Βεβαίωση αποβίβασης από Πλοίαρχο (τροποποίηση)

Σύμφωνα με Ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ.…