Αποκατάσταση βλάβης πλοίου Αδαμάντιος Κοραής

Ενημέρωση σχετικά με την αποκατάσταση της βλάβης του πλοίου Αδαμάντιος Κοραής. Προκειμένου για τη πλήρη αποκατάσταση…