Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση κτηρίων του Ο.Λ.Ε. ΑΕ στο παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας

  Περατώθηκαν οι τεχνικές εργασίες επισκευής σε δύο κτίρια στην παραλία της Ελευσίνας, εντός της ΧΖΛ…