Υψηλές ταχύτητες από το Worldchampion Jet

Στο άκουσμα “υψηλές ταχύτητες” σίγουρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για το Worldchampion Jet. Το γνωστό υπέρταχύπλοο…