Κλίμακα μποφόρ

Κλίμακα μποφόρ

Η κλίμακα μποφόρ είναι ένας τρόπος μέτρησης της έντασης των ανέμων, με σκοπό την παρακολούθηση και την μέτρηση της έντασης των ανέμων.

Το επίσημο όνομά της κλίμακας μποφόρ είναι Beaufort Wind Force Scale, παρακάτω ακολουθεί πινάκας με την επεξήγηση των μονάδων μποφόρ.

Κλίμακα μποφόρ