Μποφόρ: κλίμακες και περιγραφή των ανέμων

Μποφόρ

Μποφόρ: κλίμακες και περιγραφή των ανέμων

Μποφόρ 

Βαθμίδες κλίμακας Χαρακτηρισμός Ανέμου Εμφάνιση της θάλασσας στο ανοικτό πέλαγος Ταχύτητα σε κόμβους Ταχύτητα σε m/sec Ταχύτητα σε Km/h Πιθανό ύψος κύματος στο ανοικτό πέλαγος σε m (Μέγιστο)
0 Άπνοια Θάλασσα σαν καθρέπτης. 00 0-0,2 01  
1 Σχεδόν άπνοια Σχηματίζονται ρυτίδες που έχουν τη μορφή λεπιών χωρίς κορυφές με αφρό. 01-03 0,3-1,5 01-05 0,1(0,1)
2 Πολύ ασθενής Μικρά κυματίδια χαμηλά αλλά αρκετά σχηματισμένα. Οι κορυφές τους είναι λείες και δεν σπάζουν. 04-06 1,6-3,3 06-11 0,2(0,3)
3 Ασθενής Μεγάλα κυματίδια. Οι κορυφές τους αρχίζουν να σπάζουν. Πιθανός λευκός αφρός αραιά. 07-10 3,4-5,4 12-19 0,6(1)
4 Σχεδόν μέτριος Μικρά κύματα που γίνονται μακρύτερα. Μάλλον συχνοί αφροί με όψη λευκών προβάτων. 11-16 5,5-7,9 20-28 1(1,5)
5 Μέτριος Μέτρια κύματα με σαφή επιμήκη μορφή. Όψη πολυαρίθμων λευκών προβάτων. Ενδεχομένως δημιουργία πίτυλου(spray). 17-21 8,0-10,7 29-38 2(2,5)
6 Ισχυρός Αρχίζουν να σχηματίζονται μεγάλα κύματα. Οι κορυφές με λευκό αφρό εξαπλώνονται παντού. Πιθανοί πίτυλοι(spray). 22-27 10,8-13,8 39-49 3(4)
7 Σχεδόν θυελλώδης Η θάλασσα φουσκώνει και λευκός αφρός από κύματα που σπάζουν αρχίζει να παρασύρεται και να σχηματίζονται ραβδώσεις κατά τη διεύθυνση του ανέμου. 28-33 13,9-17,1 50-61 4(5,5)
8 Θυελλώδης Μετρίως υψηλά κύματα περισσότερο επιμήκη. Τα άκρα των κορυφών των κυμάτων θραύονται και γίνονται πίτυλος. Ο αφρός παρασύρεται και σχηματίζει καλά σχηματισμένες ραβδώσεις κατά τη διεύθυνση του ανέμου. 34-40 17,2-20,7 62-74 5,5(7,5)
9 Πολύ θυελλώδης Υψηλά κύματα. Πυκνές ραβδώσεις αφρού κατά τη διεύθυνση του ανέμου. Οι κορυφές των κυμάτων αρχίζουν να γέρνουν, να πέφτουν και να κυλίονται. Ο πίτυλος μπορεί να επηρεάζει την ορατότητα. 41-47 20,8-24,4 75-88 7(10)
10 Θύελλα Πολύ υψηλά κύματα με μακρυές λοφώδεις ράχες. Ο αφρός που είναι περισσότερος παρασύρεται σε πυκνές λευκές ραβδώσεις κατά τη διεύθυνση του ανέμου. Η επιφάνεια της θάλασσας στο σύνολό της γίνεται λευκή. Το σπάσιμο και κύλισμα των κορυφών των κυμάτων γίνεται έντονο και βίαιο. Η ορατότητα επηρεάζεται. 48-55 24,5-28,4 89-102 9(12,5)
11 Ισχυρή θύελλα Εξαιρετικά υψηλά κύματα. Η θέα πλοίων μικρής και μεσαίας χωρητικότητας ίσως για λίγη ώρα να χάνεται πίσω από τα κύματα. Η θάλασσα καλύπτεται τελείως από λευκούς αφρούς που επιμηκύνονται κατά τη διεύθυνση του ανέμου. Παντού τα άκρα των κορυφών των κυμάτων βρίσκονται σε αφρώδη κατάσταση. Η ορατότητα επηρεάζεται. 56-63 28,5-32,6 103-117 11,5(16)
12 Τυφώνας Ο αέρας είναι γεμάτος με αφρό και πίτυλο. Η θάλασσα είναι εντελώς λευκή. Η ορατότητα επηρεάζεται σημαντικά. 64 και περισσότερο 32,7 και περισσότερο 118 και περισσότερο 14(-)