Τα πλοία χωρίς πλήρωμα τελικά φτάνουν;

πλοία

Τα πλοία χωρίς πλήρωμα τελικά φτάνουν;

Στην Ιαπωνία ήδη έχουν αρχίσει να ναυπηγούν πλοία τα οποία δεν θα χρειάζονται πλήρωμα για να πλεύσουν

 

Κάποιο από τα σενάρια μιλάει για πλοία χωρίς καθόλου πλήρωμα εντός του πλοίου, ενώ κάποιο άλλο αναφέρει ότι στο πλοίο θα επιβαίνει μικρός αριθμός πληρώματος για την επιτήρηση του πλοίου εν πλω αλλά και για βασικές εργασίες όπως την πρόσδεση του πλοίου σε λιμάνια.

Σίγουρα όμως στην αρχή θα υπάρχει πλήρωμα στα πλοία αυτά ώστε να επιβλέπουν τις αντιδράσεις του πλοίου και κατά τον πλου αλλά και κατά την στιγμή κάποιας μηχανικής βλάβης του πλοίου.

Συμφωνά με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τα έξυπνα πλοία αναμένεται να κάνουν την εμφάνιση τους την χρονική περίοδο 2025 – 2030