Τι είναι τα Scrubbers (πλυντρίδες);

Τι είναι τα Scrubbers;

Τι είναι τα Scrubbers;

Τα scrabbers είναι συσκευές προηγμένης τεχνολογίας οι όποιες χρησιμοποιούνται, για τον έλεγχο των αερίων ρύπων. Κατ’ ουσίαν θα μπορούσαμε να πούμε, ότι πρόκειται για κάποιες ειδικές συσκευές, οι οποίες λειτουργούν σαν “φίλτρα” δίνοντας λύσεις σε προβλήματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που προέρχονται από τους ρύπους των πλοίων.

Οι πλυντηρίδες (Scrubbers) είναι σύστημα (ανά τύπο και κατασκευή) οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλοία, αλλά και στην βιομηχανία (διυλιστήρια, εργοστάσια κτλ) ανάλογα τον “τύπο” κατασκευής του εκάστοτε συστήματος.

Τι είναι τα Scrubbers και πως βοηθούν; πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο σίγουρα εγγυάται πιο “καθαρό” περιβάλλον, με μια βασική προϋπόθεση όμως, το αρκετά υψηλό κόστος που προκύπτει από την κατασκευή και την τοποθέτηση τους.